.
پنجشنبه 7 اسفند 1399.
امروز :
الخميس 14 رجب 1442.
و

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

چکیده

در این مقاله با استخراج و تحلیل اشعار سنایی از مجموعه آثارش دیدگاه عرفانی وی نسبت به عشق، این عنصر مهم در عرفان اسلامی مشخص می‌گردد. عشقی که در همه عالم ساری و جاری است و اساس خلقت و ذات پنهان آفرینش است. عشقی که خود معشوق بذر آن را در دل عاشق نهاده و با دلبری‌ها و ترفند‌های بسیار، عاشق را به خود مجذوب می‌کند. عشقی که عاشق را بدانجا می‌رساند که دیگر خود را ندیده و فقط معشوق بر وی تجلی می‌کند. چرا که باطنِ عاشق عین ظهور معشوق است...لینک دانلود کل مقاله در پایین همین صفحه
 
[English]

In this article, by extracting and analyzing Sanai's poems from his work collections, his perspective on love - the significant element in Islamic Mysticism - is determinedThat is the love which flows through the whole world and is the cornerstone of creation and its hidden essence; the love which the beloved himself has planted its seed in the lover's heart and by cunning and numerous tricks attracts the lover to himself; the love which leads the lover to the place where he does not see himself and it is only the beloved who emanates him because the soul of the lover is the same as the manifestation of the beloved

 

جهت دانلود این مقاله لطفا در اینجا کلیک بفرمایید.